Grenaisol, Izolační desky pro stavbu krbů a kachlových kamen

Nacházíte se na: Grenaisol / > Úvodní stránka

ČeskyEnglish

 

 STAVBA KRBU

   Bohužel stále velká část veřejnosti neví, nebo nevěnuje pozornost správným stavebním a izolačním materiálům pro krby a kachlová kamna. To platí bohužel i pro velkou část stavebních,  nebo jiných realizačních firem, které stále používají naprosto nevhodné materiály.
   Často tak dochází k různým zápachům, nebo sprašování do interiérů Vašeho domu. To bohužel není zdaleka to nejhorší. Částice, které se potom díky rozvodu horkého vzduchu dostávají do interiéru, dýcháte.  Tyto uvolňované látky jsou velmi často karcinogenní (rakovinotvorné).
   Krb s uzavíratelnou krbovou vložkou má uvnitř obestavby  okolo  400°C. Nevhodné jsou různé vaty i desky, které chrání hliníková fólie. Ty jsou lepeny lepidlem, které odolává často jen teplotám 100°C. To znamená, že lepidlo se odpařuje a zapáchá. Fólie se odlupuje a dochází k uvolňování  velmi nežádoucích zdraví škodlivých látek!
   Pórobetonové tvarovky jsou nevhodné.  Nevydrží dlouhodobé tepelné namáhání. Při použití pórobetonu nesmí teplota uvnitř krbu překročit 52°C. To je kolem krbové vložky a v komoře pro předávání tepla nemožné.
   Sádrokarton nepoužívejte pro stavbu krbu a to ani sádrokarton protipožární! Slovo protipožární v tomto případě znamená, že dokáže odolávat delší čas ohni, než dojde k prostupu ohně přes desku. Samotný sádrokarton bez správného odizolování je pro stavbu krbu nevhodný, není přizpůsoben tomu, aby byl často a dlouhodobě vystavován teplotám kolem 300°C. Papír se začne odlupovat a hrozí rozpadnutí konstrukce. Dále se sádrokartonová deska montuje na hliníkovou konstrukci, která má jinou tepelnou roztažnost, než samotná deska. Při zahřátí na 300°C dochází k velkému pnutí uvnitř krbu.
   Sami zastáváme názor, že stavba krbů a kachlových kamen náleží pouze profesionálům

           

   Zajímavý úryvek z platné normy pro KRBY ČSN 73 4230 (leden 2014) v rámci zdraví a bezpečnosti hovoří jasně:

    Bod 7.3.1
    Plášť teplovzdušné komory, která je určena k předávání tepla, a izolace přiléhajících konstrukcí musí být zhotoveny výhradně z materiálů, které jsou výrobcem k tomuto účelu přímo určené. Je zakázáno používat nevhodné materiály jako např. pórobeton, pórocement sádrokarton (běžně dostupné zdící tvarovky a desky ve stavebninách) apod. Vláknité materiály (kalcium-silikáty) se mohou používat pouze s tuhým pojivem vytvrzené teplotou a tlakem, a povrch u těchto materiálů u otevřených teplovzdušných systémů musí být čistitelný a upravený proti otěru (abrazi) proudícím vzduchem.

   Izolační deky GRENAISOL jsou vyráběny z expandovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zabezpečuje vysokou odolnost proti vysokým teplotám do do 1250°C a tepelným šokům. Deska je zdravotně nezávadná a neobsahuje žádná azbestová, skleněná, nebo minerální vlákna. Má dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou odolnost s vysokým elektrickým odporem a nízkou tepelnou vodivostí.

   Díky vlastnostem těchto desek nejen zdravě postavíte  (nehořlavý, ekologický, přírodní materiál), ale zabezpečíte i dostatečnou izolaci krbu nebo kachlových kamen v jednom stavebním úkonu. Tím zbytečně neztrácíte tepelnou energii vytvořenou zdrojem tepla na vytápění obvodových stěn domu či jiných konstrukcí a teplo je využito pouze k vytápění místností. Využití desek Grenaisol se oproti samotné izolaci značně rozšiřuje neboť je můžete přímo obkládat, barvit nebo natáhnout tenkostěnnou omítku. Tím si šetříte spoustu času i financí. Desky GRENAISOL jsou pevné a disponují  výbornou izolační schopností. Potřebujete relativně malou tloušťku materiálu oproti jiným běžným izolačním materiálům, čímž si také šetříte drahocenné místo v interiéru. Perfektně se s deskami manipuluje. Desky Grenaisol jsou velmi stálé, nedochází k žádným změnám jak při vysokých, tak nízkých teplotách. Likvidace je předepsána jako u běžného stavebního odpadu.
   Zpracování se provádí běžnými nástroji na dřevo (ruční pila, aku  vrtačka, sponkovačka, brusná mřížka na sádrokarton apod.).  Při práci dochází opravdu k minimální prašnosti !
   Grenaisol je opatřen na jedné straně aplikačními  drážkami, které se postarají o perfektní přilnutí kamnářské perlinky, omítek apod.   
   FOTONÁVOD doplněný textem pro snadnou montáž naleznete v sekci „ke stažení“ spolu s dalšími důležitými informacemi,  jako např. prohlášením o shodě.  Stavba krbu s deskami Grenaisol je opravdu jednoduchá!    

GRENAISOL je na českém trhu jediná 100 % zdraví nezávadná stavebně izolační deska. Je alternativním produktem k zastaralé metodě stavby krbů a kamen pomocí kalcium-silikátových desek. Ty mají dvě své nevýhody. Nezávislý názor soudního znalce ZDE.

1, Při zpracování (řezání, broušení…) kalcium-silikátových desek se uvolňuje velké množství zdraví nebezpečného prachu. Zdravotní rouška je při tomto pracovním úkonu nutností.

Na rozdíl od Grenaisolu je většina staveb z kalcium-silikátových desek v teplovzdušném krbu zdravotně stále potenciální hrozbou. Můžete si všimnout, že z každé desky od každého výrobce se stále uvolňuje vláknitá složka. Postačí jednoduchý test přejetí holé ruky po povrchu desky, či barevným hadrem po desce. Množství takto lehce uvolněného prachu je vysoké. Před instalací kalcium-silikátových desek je potřeba zabránit abrazi (abraze – mechanické obrušování proudícím vzduchem). Pokud tak neučiníte, krb je stále zdravotně potenciální hrozbou a ČSN normám nevyhovující.

2, Ze všech výrobců, kteří dodávají kalcium-silikáty na český trh, pouze jeden z nich nabízí kompletní certifikovaný program. Speciální druhy penetrace do 900°C, které tento problém řeší.

 VÍCE O ZDRAVOTNÍCH RIZICÍCH KALCIUM SILIKÁTOVÝCH DESEK NALEZNETE ZDE

 

 

      

    Kompletní program 

Naše firma Vám nabízí kompletní program pro práci s těmito deskami v sekci  'Kamnářství - kamnářské potřeby' . Kromě kompletně zpracovanému fotonávodu i celý technologický postup stavby. Ten spočívá v těchto bodech :

 • Nanesení  lepidla určeného k lepení a zatmelení spár lepidlem Grena Klebepaste.
 • Sešroubování, nebo spojení izolačních desek pomocí sponkovačky.
 • Dále se pokračuje v zatáhnutí kamnářské perlinky SILATERM pomocí HAFŤÁKU (nosná vrstva pro perlinku).
 • Na takto připravený povrch se aplikuje kamnářská omítka SILATERM ST-J. 

 

  

Shrnutí hlavních výhod

 • ekologicky a  fyziologicky nezávadný materiál
 • certifikováno v ČR
 • naprosto neprašný systém
 • malá potřeba prostoru díky nevelké tloušťce materiálu
 • bezproblémová likvidace jako u běžného stavebního materiálu
 • stavební a izolační prvek v jednom
 • jednoduché opracování a úprava
 • kvalitní, rychlé, ekonomické řešení
 • dodáváno s kompletním fotonávodem a technickou podporou
 • kompletní program k deskám (kamnářské materiály)
 • doporučováno německými odborníky v oboru kamnářství

   SAMOZŘEJMOSTÍ JE CERTIFIKACE NEJEN TOHOTO MATERIÁLU, ALE VEŠKERÝCH DALŠÍCH PRODUKTŮ, KTERÉ S DESKAMI GRENAISOL SOUVISEJÍ.

 

 

NOVÉ 100% ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ NEKONSTRUKČNÍ IZOLAČNÍ DESKY - VÍCE ZDE

 

 

 

 

Stavba krbu svépomocí 

 

 

              

 

1.   izolovaná hadice pro rozvod horkého vzduchu
2.   zdvojený strop 
3.   svlak - přeplátování spojů desek
4.   samořezný vrut
5.   spona ze sponkovačky
6.   slepení desek lepidlem GRENA KLEBEPASTE
7.   izolační deska GRENAISOL
8.   do prostoru krbu je přiveden vzduch hadicí z exteriéru
9.   odvětraná zadní stěna
10. dekompresní mřížka
11. kamnářská perlinka SILATERM
12. mřížka pro výdech horkého vzduchu
13. kamnářská malta univerzální (nosná vrstva pro perlinku) SILATERM 
14. kamnářská omítka modelovací jemná  SILATERM 
15. Grenacontrol - revizní otvor pro krby
16. nátěr
17. krbová vložka
18. mřížka pro nasávání chladného vzduchu

   Pro zpevnění rohů krbu doporučujeme instalovat pomocí sponkovačky hliníkový roh. 

                                                                VAROVÁNÍ

   Vždy používejte pouze materiály doporučené výhradním distributorem. Jinak riskujete nekompatibilitu materiálů a mnoho dalších možných problémů, jako například uvolňování chem. zápachů, nebo karcinogenních látek.

 

 

 Správné spojení desek

 

                     

   Odstřihnete roh sáčku lepidla GRENA KLEBEPASTE a nanesete lepidlo v housenkovitém tvaru na lepené místo.

                      

   Spojíme lepené plochy a přivrtáme pomocí samořezných šroubů a aku vrtačky k sobě. Pokud vrtáte u kraje desky, doporučujeme předvrtat silnějším vrtákem otvor, do kterého zapustíte hlavičku samořezného vrutu, aby nedošlo k odštípnutí desky.

                     Zpracování desek

                      

   Poradíte si s ručními nástroji na dřevo. Oproti kalcium-silikátovým deskám nedochází k žádné prašnosti při zpracování.

 

STAVBA KRBU

 

                     

   Na stěnu jsou nalepeny 3 pruhy izolačních desek Grenaisol. Na ty se přilepí a přišroubuje zadní stěna krbu. Při stavění zadní stěny se od podlahy vynechává slabá mezera, kterou bude proudit studený vzduch odvětranou zadní stěnu. V některých případech se zadní stěna lepí rovnou na zeď. U dřevostaveb se volí tento postup (klikněte zde). O správném použití izolačních desek Grenaisol se vždy poraďte s odborníkem. 

                     

    Napojení krbové vložky na vzduch přivedený z exteriéru. Pokud vložka nelze napojit přímo, vyvedeme hadici do prostoru obestavby krbu pod krbovou vložku. V případě nežádoucího podtlaku v místnosti tato hadice problém vyřeší. Zadní stěna se nevystaví až ke stropu. Opět se vynechá od stropu mezera. Touto mezerou bude do falešného stropu proudit vzduch, který odvětrává zadní stěnu.

                     

 

   K zadní stěně se přilepí a přišroubuje boční stěna krbu. Spoje mezi deskami se přeplátují svlaky (odřezky desek). Tím dosáhnete vysokého zpevnění celé stavby, nemusíte tedy čekat na zatuhnutí lepidla a pokračujete v technologickém postupu. Zhruba 30 - 40cm od stropu se na zadní a boční stěny krbu přišroubuje a přilepí pruh desky Grenaisol. Na ten se položí další deska, která vytvoří dvojitý falešný strop.

                     

 

   Stejným způsobem se vystaví i pravá strana krbu. Do ní se instaluje revizní otvor Grenacontrol. Díky němu můžete kdykoli zkontrolovat stav krbu uvnitř obestavby. Jeho velikost dovoluje provádět i drobnější úpravy. Často se stane, že zdánlivě malá závada Vás přinutí k částečné demontáži krbu. Revizním otvorem pro krby Grenacontrol se tohoto nebezpečí můžete vyvarovat.

                     

 

   Zde je šipkami znázorněno proudění vzduchu uvnitř krbu. 1. menší část vzduchu proudící spodní mřížkou (modré šipky) vstupuje za zadní stěnu krbu a odvětrává jí. 2. větší část tohoto vzduchu se ohřívá kolem krbové vložky a proudí odizolovanými hadicemi a mřížkou ven z obestavby krbu (červené šipky). Žluté šipky znázorňují vzduch, který odvětrává zadní stěnu a vyrovnává teploty vzniklé v dvojitém stropu.

                     

 

   Zde je znázorněn řez finální stavbou. Desky Grenaisol můžete i obkládat. Podle váhy obkladu je třeba zvážit tloušťku materiálu. Pro zpevnění rohů krbu doporučujeme použít hliníkový roh (obrázek zde).

 

         

 

Clickmedia webdesign.

Izolační desky pro stavbu krbů a kachlových kamen

Doporučujeme: